Vann, avløp og renovasjon

Virksomhet Miljø og teknikk ivaretar kommunens forpliktelser og utøver all myndighet som er knyttet til vannforsyning, avløpshåndtering, feiing og renovasjon.

 

 

Kommunale gebyrer

Tilknytningsgebyr vann og avløp

Vannmåler

Renovasjon

Sist endret 16.02.2016
Login for redigering