Transport for funksjonshemmede (drosjelapper).

Transportordningen for funksjonshemmede er et transporttilbud til de som på grunn av sin funksjonshemming, ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler.

Avstand til holdeplass eller manglende/utilfredsstillende kollektivtransporttilbud, kvalifiserer ikke for å bli godkjent som bruker av ordningen. Formålet er å gi funksjonshemmede mulighet for å delta i aktivt sosialt liv.

Tjenesten er en fylkeskommunal oppgave.

Mer informasjon om ordningen og brukergrupper finnes på fylkeskommunens internettside: www.vfk.no. Velg deretter TT-ordningen

Søknadskjema finner du til høyre på siden eller kan fåes ved henvendelse til kommunens Servicetorg. Søknaden leveres i utfylt stand til kommunen.
Kommunen saksforbereder og tilrår hvem som bør godkjennes som brukere av ordningen. Vestfold fylkeskommune fatter vedtak om godkjenning av brukere.
Vedtak om avslag på søknaden kan påklages til fylkeskommunen. Informasjon om klageadgang med veiledning finner du vedlagt vedtaket ditt.

Sist endret 29.10.2012

Se også

Tjeneste (1)
Artikkel (1)
Login for redigering