SFO

Sfo logo - Klikk for stort bilde

SFO

ÅPNINGSTIDER:
SFO gir et tilbud fra kl. 07.00 - 17.00 mandag til fredag. 

SFO-året starter første hele uke i august.
Sfo er stengt 4 uker i juli, julaften, romjulen, nyttårsaften, påsken og 3 planleggingsdager i året. 
 

HVA ER SFO?
Skolefritidsordningen er et tilsyns- og omsorgstilbud før og etter skoletid, med mulighet for lek og varierte former for aktiviteter.

TRANSPORT:
Foreldre/foresatte har ansvar for transport av barna til og fra skolefritidsordningen. 

OPPSIGELSE AV PLASS:
Barn som har fått plass i SFO, beholder denne til og med 4. klasse eller til plassen sies opp skriftlig av foresatte. Oppsigelsestiden er to - 2- måneder gjeldende fra den første måneden. Dette gjelder også ved skifte fra hel til delt plass.

Ytterligere informasjon fåes ved skolens kontor 33 06 77 70
Rektor Bente Marthinsen.

Foreldrebetaling SFO
Foreldrebetaling SFO
PlassPris
Hel plass2898
Delt plass1994
Dagplass270
Det gis 25% søskenmoderasjon.
Sist endret 13.06.2017

Se også

Priser/gebyrer (1)
Login for redigering