Skole og utdanning

Grunnskoleopplæring
Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og barna starter på skolen når de er 6 år. Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle. Grunnskoleopplæringen er gratis. Det gjelder også alt undervisningsmateriell.

 

Tjøme kommune har to grunnskoler:

 

Lindhøy skole      Tjøme ungdomsskole

”Tett på og tidlig innsats” skal gi barn og unge på Tjøme mestring og livsglede. Vi ønsker barn og unge som vil, tør og kan!


Tjenestene til barn og unge på Tjøme skal ha fokus på det forebyggende perspektivet og gi:
  • økt læringsutbytte
  • tidlig innsats – ”fange opp og følge opp”
  • helhetlige tjenester gjennom tverrfaglige samhandling
  • et bredt og mangfoldig kulturtilbud
Sist endret 26.08.2015

Se også

Skolene på Tjøme (2)
Priser/gebyrer (1)
Relaterte nettsteder (1)
Login for redigering