Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten båt | Fotograf: Levor J. Traaen
Skjærgårdstjenesten fotograf Levor J. Traaen
Skjærgårdstjenesten (driftsenhet Færder) er et interkommunalt samarbeid mellom Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg og Stokke kommune. De har base på Mågerøy på Tjøme og det er stftelsen Havnøy som drifter Skjærgårdstjenesten her i Nøtterøy og Tjøme skjærgården.

Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet, og etter påtrykk fra Oslofjordens Friluftsråd.

I 2008 bevilget OF mer enn en halv million kroner til tjenesten. OF er dessuten sekretariat for Skjærgårdstjenesten, men den praktiske driften organiseres av utvalgte vertskommuner med ansvar for båter og mannskap. Egne driftsstyrer, hvor samtlige kommuner, fylkeskommuner, fylkesmennene og OF er representert, følger arbeidet.

Partene spleiser på driften og båtfondet. Båtfondet brukes til å finansiere kjøp av nye båter og til større reparasjoner.


Skjærgårdstjenesten skal:

 • Sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og vedlikeholdt slik at de gir mulighet for en variert naturopplevelse. 
 • Ivareta naturens mangfold i skjærgården og bidra til økt forståelse for å ta vare på naturen. 
 • Stimulere til aktiv bruk av natur og friluftslivsområder. 
 • Påvirke båtbrukerne til en mer naturvennlig adferd i skjærgården gjennom holdningsendring. 
 • Fysisk å ta vare på skjærgården slik at den forblir et rekreasjonssted for allmennheten også i framtiden. 
 • Skjærgårdstjenesten skal bidra til å gjennomføre ”Forvaltningsplan for sikrede friluftsområder i Nøtterøy og Tjømeskjærgården” og andre kommunale forvaltningsplaner for områder som inngår i tjenesten. 
De har tilsyn med at området blir brukt som forutsatt, og tilsyn med at det tas hensyn til flora, fauna, landskap og kulturminner som er områdenes opplevelsesfaktorer.

De har også ansvar for:
 • Rydde områdene for ilanddrevet søppel med faste intervaller og ellers etter behov. 
 • Fast kjørerute for tømming av avfallsstativer / containere.  
 • Vask av toalettboder / serviceanlegg etter fastsatt program. 
 • Slått av gress. Stell og rydding av busker og trær. Tilrettelegging av stier. Frakt av beitedyr.
 • Utsetting, inntak og løpende tilsyn av badebøyer, badetrapper, flytebrygger m.v.
 • Vedlikehold av brygger.
 • Vedlikehold av båt med utstyr.
 • Vedlikehold av annet utstyr.
Tlf. Skjærgårdstjenesten 33 39 21 00
Sist endret 12.08.2013

Se også

Tjeneste (1)
Artikkel (1)
Login for redigering