Årsgebyr for vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

Under finner du gebyrsatsene for kommunale årsgebyr for vann, avløp, renovasjon, slam og feiing. Alle årsgebyrene faktureres i 4 terminer med følgende forfallsdatoer: 20.februar, 20.mai, 20.september og 20.november. Abonnenten er selv ansvarlig for å sjekke at fakturaen er riktig.

Vann
Vann helårsboliger, fritidsboliger og næring 2017Pris inkl. mva
Vann helårs boareal større enn 60 m² (200 m³) inkl. fastgebyrkr. 3421,25
Vann helårs boareal mindre enn 60 m² (125 m³) inkl. fastgebyrkr. 2690,00
Vann fritidsboliger (200 m³) inkl. fastgebyrkr. 3421,25
Vann fastgebyrkr. 1421,75
Vann forbruksgebyr pr. m³ etter vannmålerkr. 9,75
Kloakk
Kloakkgebyr helårsboliger, fritidsboliger og næring 2017Pris inkl. mva
Kloakk helårs areal større enn 60 m² (200 m³) inkl. fastgebyrkr. 6482,50
Kloakk helårs areal mindre enn 60 m2 (125 m3) inkl. fastgebyrkr. 5087,50
Kloakk fritidsboliger (200 m³) inkl. fastgebyrkr. 6482,50
Kloakk fastgebyrkr. 2762,50
Kloakk forbruksgebyr pr. m³ etter vannmålerkr. 18,60
Slam
Slamgebyr for private avløpsanlegg 2017Pris inkl. mva
Slamgebyr anlegg mindre enn 6 m³kr. 1455,00
Slamgebyr anlegg større enn 6 m³kr. 2910,00
I tillegg til årsgebyret vil følgende bli faktuert ved behov:
Gebyr for ikke klargjort anleggkr. 550,00
Tilleggsgebyr ved bruk av liten tankbilkr. 800,00
Tilleggsgebyr ved tidkrevende tømmingkr. 1250,00 pr. time
Følgende faktureres direkte fra renovatør (01.04.-31.10.12):
Privat tømming og nødtømming
Slamgebyrene gjelder både for helårs- og fritidsboliger. Ta kontakt med renovatøren for priser på privat tømming av tanken.
Renovasjon
Renovasjonsgebyr 2017Pris inkl. mva.
Renovasjon standard ab (beholder 140 liter)kr. 999,00
Renovasjon delt ab.kr. 649,00
Renovasjon felles beholderkr. 849,00
Renovasjon standard mini (70 ltr.)kr. 920,00
Renovasjon med kompostkr. 749,00
Renovasjon delt med kompostkr. 489,00
Renovasjon felles beholder med kompostkr. 637,00
Renovasjon standard mini med kompostkr. 690,00
Tillegg økt volum restavfallkr. 420,00
Rabatt redusert volum restavfallkr. -420,00
Abonnement hageavfallshentingkr. 981,35
Abonnement grovavfallshentingkr. 857,09
Disse prisene gjelder for både helårsboliger og fritidsboliger
Andre gebyr renovasjon
Andre gebyr renovasjon 2017Pris inkl. mva
Enkelthenting hageavfallkr. 490,68
Enkelthenting grovavfallkr. 422,30
Tømming utenom vanlig rutekr. 151,95
Gangtillegg inntil 5 meterkr. 277,31
Gangtillegg inntil 10 meterkr. 692,94
Gangtillegg inntil 15 meterkr. 1109,24
Gangtillegg inntil 20 meterkr. 1524,56
Gangtillegg inntil 25 meterkr. 2080,45
Gangtillegg beh.4hjul,max10mkr. 1386,55
Leie 240 l, 1 abkr. 263,00
Leie 360 l, 1 ab.kr. 260,89
Leie 360 l, 2 ab.kr. 111,43
Leie 660 l, 2 ab.kr. 541,95
Leie 660 l, 3 ab.kr. 311,50
Leie av grunn fellesløsningerkr. 100,00
Ekstrasekker rull, 10 stkkr. 476,00
Hageavfallssekker 15 stkkr. 96,25
Feiing og tilsyn
Feiing 2017Pris inkl. mva
Feiing kr. 360,00
Sist endret 25.01.2016

Se også

Relaterte nettsteder (3)
Login for redigering