Skatteoppkreveren i Tjøme og Nøtterøy - firma skatt

________________________________________________________________________________________

Fra 1. januar 2014 har Tjøme og Nøtterøy felles skatteoppkrever.       

                                                     

Kontaktinformasjon:
Epost: skatteoppkrever@tjome.kommune.no
Organisasjonsnummer: 912 834 239
Adresse: Rødsgata 36, 3145 Tjøme
Telefon: 33 06 78 00 (Servicetorget)
Sist endret 02.09.2015

Se også

Artikkel (1)
Login for redigering