Skatt til gode

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, får du dem vanligvis utbetalt 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Beløp under kr 100 vil ikke bli utbetalt.

Skylder du penger til det offentlige, kan tilgodebeløpet bli brukt til å betale disse kravene (motregning).

Informasjon om utbetaling og endring av kontonummer: Skatteetaten

 

Motregning:

 

Til gode beløp vil bli motregnet dersom du skylder:

  • Skatt eller forsinkelsesrenter fra tidligere år (gjelder også til andre kommuner)
  • Barnebidrag
  • Merverdiavgift eller eiendomsskatt
  • Andre krav til stat eller kommune

 

Klage på motregning:

Du kan klage på motregning innen en måned fra du fikk beskjed om denne. Klage sendes da som en skriftlig henvendelse til skatteoppkrever der du forklarer hvorfor du mener at motregningen er feil.

 

 

Sist endret 05.08.2015

Se også

Login for redigering