Restskatt

Restskatt for personlige skatteytere forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter, men tidligst 20. august i ligningsåret, jfr. skattebetalingsloven § 10-21.

 

Er restskatten 1000 kr eller mer, forfaller den til betaling i to like store terminer. 

1. termin forfaller 3 uker etter at skatteoppgjøret ble sendt (tidligst 20. august)

2. termin forfaller 5 uker etter første termin

 

Dersom ikke første termin blir betalt til forfall, forfaller annen termin til betaling samtidig som med første termin.

Klage:

Skatte- og avgiftskrav skal betales ved forfall og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv om fastsettingen er påklaget eller brakt inn for domstolene, jfr. skattebetalingsloven § 10-1.

Dersom du får medhold i klagen vil du få pengene tilbake, dette forutsetter at du ikke har andre utestående krav som kan motregnes.

 

Sist endret 05.08.2015

Se også

Login for redigering