Resterende skatt

Restskatt for upersonlige skatteytere forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter, jfr. skattebetalingsloven § 10-21.

 

Sist endret 31.08.2015

Se også

Login for redigering