Rødstoppen og Ekornrød omsorgsboliger

Ekornrød omsorgsbolig | Fotograf: Tore Farnes
fotograf Tore Farnes

Dette er omsorgsboliger for eldre. Vi har 23 beboere som alle bor i egne leiligheter og mottar hjelp til personlig pleie, medisinhåndtering og dagligdagse gjøremål av vårt personale. Vi har 13,5 årsverk fordelt på dag, aften og nattevakter.

Rødstoppen og Ekornrød omsorgsbolig. | Fotograf: Tore Farnes
Bolig Rødstoppen og Ekornrød fotograf Tore Farnes

Vi ønsker til enhver tid å sikre best mulig omsorg og pleie til våre beboere med til dels omfattende omsorgs og bistandsbehov. 

En omsorgsbolig er ofte den geriatriske pasientens første møte med heldøgns pleie og omsorg. Pasienten skal oppleve trygghet og tillit. Pasientens opplevelse av situasjonen er utgangspunkt for vår sykepleieutøvelse på Rødstoppen og Ekornrød. 

Kontaktperson: Virksomhetsleder Line Kongshaug 33067925/97498102

Sist endret 09.10.2013

Se også

Artikkel (1)
Login for redigering