Alderspensjon

Alderspensjon skal sikre deg inntekt til livsopphold fra du fyller 67 år. Pensjonen kan tidligst utbetales for måneden etter fylte 67 år.

Hvem kan få alderspensjon?
For å få alderspensjon fra folketrygden må du ha fylt 67 år. I tillegg sier hovedregelen at du må ha bodd i Norge i minst tre år etter fylte 16 år, og at du fortsatt er medlem av folketrygden.

Hvordan søker du om alderspensjon?
Tre måneder før du fyller 67 år, sender NAV ut brev med informasjon om alderspensjon, og et søknadsskjema som du skal fylle ut. Personer som har avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor, uførepensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle eller tidligere familipleier, får sin ytelse omregnet til alderspensjon fra måneden etter fylte 67 år. Dersom du har en slik ytelse, skal du ikke søke om alderspensjon.

Sist endret 04.09.2012

Se også

Login for redigering