Trygghetsalarm

Trygghetsalarmene er et tilbud til innbyggere i Tjøme kommune som har en funksjonssvikt og er aleneboende, slik at de kan føle seg trygge i eget hjem.

Trygghetsalarmen er knyttet til Sandefjord Brannvesen, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Apparatet har to-veiskommunikasjon. Hjemmesykepleien rykker ut på alarmene hele døgnet.

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, og Tjøme kommune har et begrenset antall apparater, som tildeles etter søknad og konkret vurdering.

Hvem kan få tjenesten
Tjenesten tildeles etter en faglig og skjønnsmessig totalvurdering. Kommunen har kun 60 alarmer til utleie, og det kan være litt ventetid før søkeren får instalert alarmen.

For å kunne montere våre trygghetsalarmer er vi avhengige av at du har en analog telefonlinje. Det er ikke mulig å ha trygghetsalarmene montert opp mot IP telefoner eller mobiltelefoner.

Det forutsettes også at det blir satt opp nøkkelboks hos bruker, og at bruker stiller med husnøkkel til nøkkelboksen.

Målgruppe.
Aleneboende eldre og funksjonshemmede som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt har behov for trygghet eller akutt behov for hjelp.

Hvordan få tjenesten
Søknad sendes Virksomhet hjemmetjenesten, Tjøme kommune, Rødsgt.36, 3145 Tjøme.

Priser for tjenesten
Se Tjøme kommunes egenbetalingssatser.

Lov og regelverk
Trygghetsalarmer er ikke en lovpålagt tjeneste.

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Sist endret 30.03.2012

Se også

Tjeneste (1)
Relaterte nettsteder (1)
Artikkel (1)
Login for redigering