Eldresenter

Et dagsenter er et kommunalt tilbud til eldre, funksjonshemmede eller andre som har spesielle behov. Dagsenteret tilbyr sosialt samvær og gjerne aktiviteter som skal gi økt mestringsfølelse, som for eksempel håndverk, fysisk trening og opplæring i ulike aktiviteter. Ta kontakt med kommunen for å få informasjon om det lokale dagsentertilbudet.


Sist endret 31.03.2012

Se også

Login for redigering