Dagsenteret

Dagsenteret er åpent 5 dager i uka for hjemmeboende eldre.

På dagsenteret legger personalet vekt på trivsel, sosial kontakt og hjelp til selvhjelp. I tillegg er vi behjelpelige med ulike former for aktiviteter: veving, strikking, broderi, trearbeid og andre håndarbeidsteknikker. Vi har også trim, bingo, spill, andakt og lignende. Oppholdet på dagsentret kan også kombineres med frisørtime og fotpleie.

Det serveres frokost, kaffe og middag.

De som har behov for transport til Dagsenteret kan få tilbud om det med kommunens minibuss, som også har heis for rullestoler.

Plass tildeles etter søknad og vurdering av behovet.

Kontaktperson: Pasientkoordinator Emma Kittelsen, tlf. 924 09 975.

Avtalen gjøres skriftlig. Vedtaket kan påklages til kommunens klagenemd, og sendes til Helse- og sosialetaten.

Sist endret 13.03.2012

Se også

Login for redigering