Avlastning

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem.

Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig ferie og fritid . Den skal gi mulighet for å delta i de vanlige samfunnsgoder og aktiviteter. Avlastning erstatter ikke, men ytes i tillegg til tjenester til den omsorgstrengende.

Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.

Sist endret 30.03.2012

Se også

Login for redigering