Omsorgslønn

Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid for andre med omfattende omsorgsbehov. Ordningen omfatter ektefeller, barn, foreldre eller andre som utfører slike omsorgsoppgaver.

Tjenestens innhold:

 • Den som mottar omsorg må, dersom vedkommende er myndig og har samtykkekompetanse, være enig i at slik omsorg er den beste vedkommende kan motta, og ønske at omsorgen fortsetter.
 • Det inngås avtale mellom kommunen og den som yter omsorgen om et arbeidsforhold.

Hvordan få tjenesten:
Etter skriftlig søknad og påfølgende faglig vurdering.
Vedtak fattes etter individuelle behov.

Hva du kan forvente av oss:


 • Avtale om omsorgslønn settes opp i henhold til vedtak. Du får betalt avtalt lønn hver måned.
 • Dersom den som mottar omsorgen, også får andre omsorgstjenester, vil omsorgslønnens omfang bli vurdert i sammenheng med disse tjenestene.
 • Du får informasjon, råd og veiledning etter behov.

Hva kan vi forvente av deg:


 • Avtalen signeres av den som mottar omsorgslønn og skattekort leveres.
 • Omsorgsmottaker samarbeider med kommunale myndigheter om omsorgens innhold og bidrar ved evaluering av vedtaket.
 • Omsorgslønnsmottaker søker om evt. videreføring innen oppsatt frist ved evaluering av ordningen

Praktiske opplysninger:


 • Omsorgslønn skal være en godtgjørelse for det omsorgsarbeidet som utføres, ikke en time-for-time lønn for alt arbeidet.
 • Både den som yter omsorg og den som mottar omsorg kan søke om at omsorgsyter skal kunne motta omsorgslønn.
 • Den omsorgstrengende må ha søkt NAV Re om hjelpestønad før det søkes om omsorgslønn.
 • Dersom omsorgsoppgaven opphører, vil omsorgslønnen også opphøre.

Søknadsskjema finner du til høyre på siden eller det kan fås på Servcietorget i kommunen.

Søknaden sendes til:
Tjøme kommune, Pleie-og omsorgstjenester, Rødsgt. 36, 3145 Tjøme

Søknadsbehandling: Alle søknader behandles fortløpende og innen 3 uker.

Klageadgang: Informasjon om klageadgang finner du i vedtaket. Vennligst ta kontakt med saksbehandler om du ønsker bistand til å klage.

Sist endret 18.02.2015

Se også

Artikkel (1)
Login for redigering