Møllebakken omsorgsbolig

Tidligere var Møllebakken en omsorgsbolig for eldre, men nå har den blitt boliger for psykisk utviklingshemmede. Den har blitt bygget på, og bofellesskapet flyttet inn i desember 2008.

Møllebakken Bofellesskap er en døgnbemannet bolig, for personer med utviklingspotensial.

Boligen ligger under Boligbaserte tjenesters virksomhet. Bofellesskapet ligger sentralt på Tjøme, i nær tilknytning til Tjøme Sykehjem.

Boligen fremstår i dag som en moderne bolig, med 9 leiligheter, og et stort felles - areal, som virksomheten disponerer. 

Det er pr. i dag 32 ansatte fordelt på 15 årsverk.

Kontaktperson: Daglig leder Marianne Hol Valdok tlf. 33 06 79 35

Sist endret 31.03.2012

Se også

Relaterte nettsteder (1)
Artikkel (1)
Login for redigering