Ledsagerbevis

ledsagerbevis logoen
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet. Målgruppen er personer som uten funksjonsnedsettelsene hadde kunnet delta på egenhånd.

Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt ordning, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. Søknad sendes til hjemkommunen.

Den som har fått tildelt ledsagerbevis bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager. Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt. Ledsager får ikke godtgjørelse hvis det ikke inngår i en annen avtale som for eksempel støttekontakt.

Det er utarbeidet veiledende nasjonale retningslinjer for ordningen og mal for kortet som er bevis for at en har fått tildelt ordningen.

Det er også laget et merke som kan henges opp på de stedene der ordningen aksepteres.

Riksdekkende anvendelse

  • Norges idrettsforbunds arrangementer
  • Riksteateret
  • Rikskonsertene
  • Riksfergene
  • NSB/tog, 50% for den funksjonshemmede, 50% for ledsager på full pris.
  • Norlandia-hotellene, ledsager gratis i dobbeltrom med frokost

Nærmere opplysninger om ordningen med ledsagerbevis får du hos rådssekretærene i de fylkeskommunale rådene for funksjonshemmede

Sist endret 13.03.2012

Se også

Relaterte nettsteder (1)
Login for redigering