Viltforvaltning

Rådyr i snø
Rådyr i snø

Tjøme kommunes hovedoppgaver for forvaltning av Viltloven er å gi myndigheter, organisasjoner og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning. 

Viltloven omfatter alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. Hund og katt er med andre ord ikke viltnemndas ansvar. 
Det er kommunens plikt å sørge for ettersøk av skadet vilt samt håndtering av fallvilt. 

Nedenfor følger noen stikkord om de forskjellige oppgavene til Tjøme kommune:

  • Forvaltning etter aktuelle lover og forskrifter knyttet til viltforvaltningen
  • Høringsinstans for aktuelle saker knyttet til vilt og viltforvaltning 
  • Fallviltarbeid (påkjørt og skadet vilt) 
  • Fellingstillatelser hjortevilt og bever 
  • Organisering og godkjenning av vald knyttet til jakt  

Fallvilt, skadet vilt og påkjørsler:
Kommunen plikter å ta vare på sykt og skadet vilt også ved påkjørsler samt vilt som felles som skadedyr etter tillatelse.  Skadet vilt som må avlives og vilt som felles som skadedyr er viltfondets eiendom.

Kommunen har en egen viltnemd som har som hovedoppgave å ettersøke og evt. avlive dyr som er skadet i trafikken.

Observasjoner om skadet eller sykt vilt meldes til lensmannen på Tjøme tlf. 33 34 44 00, eller politiet tlf. 02800, eller Tjøme viltnemd direkte. Er dyret dødt, ring Tjøme kommune tlf. 33 06 78 00.

Opplysninger som da er viktige er:

  • En nøyaktig beskrivelse av hvor dyret er observert. 
  • Er dødt eller om det lever?  I fall det lever, ligger det på bakken eller har det løpt sin vei.   
  • Og i så fall, hvilken retning? 
  • Oppgi navn, adresse og telefonnummer slik at du kan nås. 


Selvdøde dyr er grunneiers ansvar.  Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse eller forurenser, kan det bli liggende i naturen.  Kommunen v/Viltnemnda ønsker å bli underrettet om funn for registrering og rapportering.  Kommunen som viltforvaltningsorgan har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne annet dødt vilt.

Spørsmål om ville katter, rotter, byduer osv. rettes til Mattilsynet telefon 06040. 

Ansvaret for alle syke dyr og dyrevern tilligger Mattilsynet og Dyrevernnemnda på telefon 33 14 09 14

Dyrevernnemnda 
Syke/døde seler: Tjøme kommune v/Bjørn Bjerke Larsen 33 06 78 05

Dyrevernnemnda på telefon 33 14 09 14

Kommunene får ofte henvendelser om vilt som er funnet dødt.  Ofte ønsker privatpersoner som finner slikt dødt vilt å beholde det for preparering.  Slikt vilt er viltfondets eiendom (dersom arten er søkepliktig), og prosedyren er at vedkommende søker gjennom en autorisert preparant til DN.  Privatpersoners ønske om å beholde viltet til eget bruk vurderes da opp mot behov som ulike institusjoner har.

Jakttider
Alt vilt, herunder dets egg, reir og bo er fredet med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov.

Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.

Alle som skal utøve jakt eller fangst må ha bestått en obligatorisk jegerprøve.  Alle som skal jakte rådyr med rifle, elg, hjort, sel og reinsdyr skal årlig bestå en nærmere spesifisert skyteprøve.  Alle som jakter rådyr, elg eller hjort skal ha tilgang til en godkjent ettersøkshund.  Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt må være fylt 18 år.

I gjeldende forskrift om jakt- og fangsttider er det en oversikt over jakttider.

Båndtvang
Fra 1.april t.o.m. 20. august gjelder kategorisk båndtvang etter hundeloven. I Moutmarka er det båndtvang hele året.  Under spesielle forhold, f.eks. ved store snømengder, kan det innføres ekstraordinær båndvang.

Viltnemda
Viltnemda
NavnTlf.
Langved, Dag906 39 303
Larsen, Bjørn Bjerk 33 06 78 05
Lie, Jan Erik414 58 548
Pedersen, Jørgen920 69 747
Sist endret 10.05.2013

Se også

Tjeneste (1)
Relaterte artikler (1)
Artikkel (1)
Login for redigering