Ambulerende skjenkebevilling

Rådmannen i kommunen er delegert myndighet til å avgjøre søknader om ambulerende skjenkebevillinger, dvs. søknad om å skjenke alkoholholdig drikk til deltagere i et sluttet selskap, på et bestemt sted for en enkelt anledning.

Ambulerende bevilling er tenkt brukt ved bryllup, jubileum o.l. arrangementer. Det kreves ikke kunnskapsprøve, men det skal oppnevnes en styrer for bevillingen. Typisk varighet for en ambulerende bevilling er 1-2 dager.

Tilstelninger som holdes av privatpersoner i leide eller lånte lokaler som alternativ til eget hjem og hvor det ikke serveres alkohol mot vederlag, unntas fra bevillingsplikten.

Hvordan går jeg frem?

Du fyller ut skjemaet som ligger under, og sender det til Servicetorget i Tjøme kommune.

I søknaden skal følgende punkter redegjøres for:

  • Dato det søkes bevilling for
  • Tidspunkt for skjenking - starttid og sluttid
  • Hva som skal skjenkes (øl, vin, brennevin)
  • Hvem som er skjenkeansvarlig ("styrer")
  • Antall gjester / deltakere påmeldt
  • Hvor det skal skjenkes - det kreves et nøyaktig skjenkepunkt - legg gjerne ved kart

Behandlingstid

Servicetorget behandler innkomne søknader fortløpende. Ufullstendig søknad returneres med anmodning om ytterligere opplysninger. Hvis en søknad mottas mindre enn 2 uker før arrangementet avholdes, oppfordres søker til å ta kontakt med Servicetorget personlig eller pr. telefon. Tjøme kommune sender kopi av behandlingsresultatet til Lensmannen i Tjøme og internt til fakturering.

Skjenkegebyr

Skjenkegebyr er for tiden kr. 300,- pr. arrangement.

Sist endret 26.08.2015

Se også

Login for redigering