Dødsfall

Dødsfall

Dødsattest skrives ut av lege eller sykehus. Kopier av dødsattesten vil man senere kunne få hos tingretten eller lensmannen. Dødsattesten er bl.a. nødvendig når man skal ha utbetalt livsforsikringer. Melding om dødsfall sendes til tingretten (i byene) eller lensmannen (i landdistriktene) på stedet der vedkommende dør.

Meldingen gis av den dødes pårørende eller andre som var til stede under dødsfallet. Begravelsesbyrået kan også sende melding. Tingretten, lensmannen og begravelsesbyråene gir nærmere opplysninger.

Sist endret 19.04.2012

Se også

Tjeneste (1)
Login for redigering