Hvem svarer på hva

Skatteoppkreveren svarer på spørsmål vedrørende:

Innbetaling av:

 • Arbeidsgiveravgift
 • Forskuddsskatt
 • Restskatt
 • Tilleggsforskudd

Utbetaling av:

 • Skatt til gode
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Skatteoppgjør

Skatteattest vedrørende skatt

 

Skatteetaten svarer på spørsmål vedrørende:

 • Altinn   
 • Arbeidsgiveravgift, endring og klage
 • Arveavgift
 • Bostedsattest
 • Flyttemelding
 • Forskuddsskatt, beregning
 • Fødselsattest
 • Likningsattest
 • Merverdiavgift
 • Navnendring / Førstegangs navnevalg
 • Selvangivelse
 • Skattekort
 • Skatteattest mva
 • Utskrift av adresseopplysninger
 • Utskrift av likningen
 • Vigselsmelding

 

Kontaktinformasjon til Skatteetaten

 

Sist endret 07.08.2015

Se også

Login for redigering