Tjenestekontoret

 Tjenestekontoret har ansvar for tildeling av helse og omsorgstjenester. Kontoret gir informasjon om de ulike tjenestene og behandler søknader og klagesaker etter forvaltningsloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.  

 

Når kommunen yter sine tjenester, skal følgende prinsipper ivaretas:

 

Opplysning, råd og veiledning

Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning på helse– og omsorgsområdet til den enkelte som ønsker det. Der det er behov, skal det gis tolk.

Brukermedvirkning

Et viktig prinsipp når du mottar helse– og omsorgstjenester, er brukermedvirkning. Det betyr at du blir tatt med på råd når legen, kommunen eller sykehuset skal yte tjenester til deg. Du gis mulighet til innflytelse på utformingen av ditt tjenestetilbud. Du kan ikke selv bestemme hva du skal motta av tjenester, men du skal gis muligheten til å komme med ønsker .  

 

På Tjenestekontoret kan du få informasjon og hjelp til utfylling av søknadsskjema hvis ønskelig.

Kart
Kommunehuset

 

Søknadsskjema: Helse- og omsorgstjenester (PDF, 164 kB)

Søknadsskjema: Individuell plan (PDF, 160 kB)

Søknadsskjema: Omsorgslønn for barn og unge (PDF, 147 kB)

Søknadsskjema: Psykisk helsetjeneste (PDF, 149 kB)

Søknadsskjema: Trygdebolig (PDF, 157 kB)

Publisert av Lundgren Torbjörn. Sist endret 15.09.2015

Se også

Hovedside (1)
Login for redigering