Gravid

Tjøme kommune har felles jordmorhelsetjeneste sammen med Nøtterøy kommune, mer informasjon finner du om det her.

I Norge har kvinner rett til å bestemme selv om de vil ta abort. Dette gjelder til og med 12. svangerskapsuke.

Svangerskapsukene regnes fra første dag i siste menstruasjon, altså opp til 2 uker før man blir gravid. Etter 12. svangerskapsuke kan det også være mulig å få utført abort, men da må man søke om dette. Søknaden skal vurderes av en nemnd som består av to leger. Beslutningen skal tas i samråd med kvinnen.

Login for redigering