Psykisk helse og rus

Psykisk Helse- og Rusteam er underlagt virksomhet Bo- og Tiltakstjenester. I samme virksomhet inngår også Møllebakken bofellesskap, Lindholmveien Botiltak og Tjøme Arbeids- og Aktivitetssenter.

Kontakt Psykisk helse og rus på tlf. 414 10 696.

Utenom vanlig kontortid kan henvendelser rettes til
 
Tjenesteleder: Lena Sjølie
Mobil: 993 58 026

 

Teamet består av tverrfaglig helse- og sosialfaglig kompetanse.

Psykisk Helse- og Rusteam gir tilbud til voksne med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Teamet kartlegger hjelpebehovet ved første gangs samtale. Vi kan blant annet tilby; støttesamtaler, boveiledning, endringsfokusert veiledning, samarbeid og bistand i forhold til øvrig behandlingsapparat og offentlige kontorer.

Egenmestring i hverdagen vil være en viktig målsetting. Egeninnsats for pasientene er derfor sentralt i alle tiltak. Tjenesten er lovhjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

Akutt psykisk krise

Ta kontakt med din fastlege eller legevakt (116 117) dersom det oppstår akutt psykisk lidelse.

 

Sist endret 03.08.2017

Se også

Hovedside (1)
Login for redigering