Individuell plan

Mottar du flere typer tjenester fra kommunen over lang tid, kan du ha rett til å få en individuell plan. Dette er en plan som omfatter tjenester til deg som person. Hensikten er å se alle tjenestene du mottar i sammenheng med hverandre, slik at du får større trygghet og forutsigbarhet og et mest mulig helhetlig og tilpasset tilbud.

En individuell plan skal beskrive dine mål, ressurser, behov for tjenester og tiltak og virkemidler som kan være aktuelle for deg. Den gir ikke flere rettigheter, men skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.

Det er ikke nødvendig å ha individuell plan for alle tjenester, bare for de tjenestene det kan være nyttig å koordinere. Det er heller ikke noe krav å ha en individuell plan selv om du mottar flere tjenester, og planen kan ikke utarbeides uten ditt samtykke. Du, eller dine pårørende, må selv være aktivt med i hele planprosessen.

Hvem kan ha nytte av en individuell plan?
Du må ha behov for flere typer tjenester over lang tid for å ha rett til individuell plan. Det kan for eksempel være aktuelt for personer som har langvarige fysiske eller psykiske lidelser eller utviklingshemming.

Planen skal beskrive de målene som er viktig for deg innen områder som for eksempel:

  • helse og atferd
  • barnehage/skole/arbeid
  • bolig
  • nettverk/fritid
  • kommunikasjon
  • boforhold
  • økonomi
Søke individuell plan
For å søke om individuell plan, må du fylle ut et eget søknadsskjema som du finner til høyre på siden.

Har du allerede fått utarbeidet en idividuell plan trenger du ikke å søke. Den nye søkeprosedyren gjelder bare for nye henvendelser om individuell plan etter 1. oktober 2009.
Sist endret 20.06.2012

Se også

Login for redigering