Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er kommunens rådgiver i medisinskfaglige spørsmål overfor kommunens administrasjon, ordfører, øvrige ledere i kommunen samt kommunens helsepersonell.

En viktig oppgave er å sikre at det ytes forsvarlige helsetjenester i kommunen, samt målbevisst arbeide forebyggende og helsefremmende.

Viktige ansvarsområder er legetjenestene, smittevern, miljørettet helsevern, helse- og sosialmessig bedredskap og psykisk helsevern.

Kommuneoverlegen er organisatorisk plassert i helse og velferd, og er medlem av kommunens kriseteam og kommunens kriseberedskapsgruppe.

Sist endret 19.04.2012

Se også

Tjeneste (2)
Artikkel (1)
Login for redigering