Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til levevaneområdene. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse.

Frisklivssentralen gir strukturert oppfølging, primært gjennom individuell helsesamtale og ulike gruppetilbud innen de nevnte levevaneområdene. Utviklingsområder for frisklivssentralen er tilbud om hjelp til mestring av utfordringer knyttet til psykisk helse, risikofylt alkoholbruk, lærings- og mestringstilbud og andre tilbud som fremmer mestring av egen helse. Frisklivssentralen skal ha oversikt over helsefremmende og forebyggende tilbud i kommunen og samarbeide med aktuelle aktører.

 

 

Frisklivsresept - noe for deg?
Frisklivsresepten passer for alle som ønsker å gjøre endringer innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Og som ønsker støtte til praktisk tilrettelegging og/eller motivasjon.
Tilbud til de mellom 18 - 67 år.
Frisklivsresepten skrives ut av lege eller annet helsepersonell, og kan løses inn på den kommunale Frisklivssentralen.

Fysisk aktivitet:
Her tilbys fysisk aktivitet i gruppe to ganger i uken i 12 uker. Gruppeaktiviteter viser seg å bidra til økt trivsel og mestring.
Aktivitetene har en varighet på 1 time. Nivået er tilpasset deltakerne. Treningene foregår delvis utendørs det meste av året. Ved behov, lages en individuelt tilpasset plan for fysisk aktivitet.


Tirsdag kl. 10.00 - 11.00 - Stavgangsgruppe m/styrketrening. Oppmøte Tjøme golfbanes         parkeringsplass.

Torsdag kl. 13.00. - 14.00 - Intervalltrening og yoga/mindfullness. Oppmøte: Fotballbanen, Ormelet.

Frisklivssentralen tilbyr også kostholdsveiledning og hjelp til røykeslutt. Tilbudet ledes av fysioterapeuter.

Hva får du gjennom Frisklivsresepten?
Ved oppstart får du tilbud om en individuell samtale, hvor det utarbeides en plan for reseptperioden. Etter endt reseptperiode oppsummerer vi dine erfaringer og drøfter veien videre. Tre til seks måneder etter avslutning, tar vi en oppfølgingssamtale over telefon.

Tilbakemelding:
Etter endt reseptperiode gis det en tilbakemelding til den som har skrevet ut resepten.

KONTAKT FRISKLIVSSENTRALEN PÅ TJØME:
frisklivssentralen@tjome.kommune.no
Cecilie Grenager mobil: 924 24 114 eller kontortlf.: 330 67 914.


 


 

  


 


 


 

 

2.3 Helsesamtale

Helsesamtale er en endringsfokusert samtale om levevaner, mellom deltaker og veileder ved frisklivssentralen.

Sist endret 01.10.2015

Se også

Hovedside (1)
Login for redigering