Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift betales for de to foregående kalendermånedene forfaller til betaling hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november, jfr. skattebetalingsloven § 10-10

 

Sist endret 31.08.2015

Se også

Login for redigering