Forskuddsskatt

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere forfaller til betaling i to like store termin 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret, jfr. skattebetalingsloven § 10-20

Sist endret 02.09.2015

Se også

Login for redigering