Forskuddsskatt

Forskuddsskatt forfaller til betaling i fire like store terminer gjennom inntektsåret, jfr. Skattebetalingsloven § 10-20.

1. termin forfaller 15. mars
2. termin forfaller 15. mai
3. termin forfaller 15. september
4. termin forfaller 15. november.

Er utskrevet forskuddsskatt under kr 2.000,-, forfaller den til betaling 15. mai.

Blir en termin ikke betalt ved forfall, forfaller samtidig de etterfølgende terminer til betaling. 

Sist endret 05.08.2015

Se også

Login for redigering