Folkehelse

Folkehelse er et samfunnsansvar. Kommunen har, gjennom sine virkemidler, ansvar for å fremme folkehelse hos innbyggerne. Folkehelseloven § 5 pålegger kommunene å ha nødvendig oversikt over innbyggernes helsetilstand med de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, for å kunne gjennomføre effektive tiltak i forhold til de folkehelseutfordringer som avdekkes. For å kunne gjøre noe med et problem, må en først forstå det. Det er derfor opplagt at det må være en nær sammenheng mellom faglig perspektiv og politikk.

Mål og strategier for folkehelsearbeidet har betydning for å få til en helsefremmende lokalsamfunnsutvikling og er hele kommunens ansvar. Utarbeidelse av mål og strategier skal ha utgangspunkt i folkehelseutfordringer som kommunen har identifisert. Oversikt over folkehelseutfordringer i kommunen vil være et godt grunnlag for å fatte gode beslutninger og utforme tiltak. Samtidig er det viktig at hensyn til folkehelse og sosial ulikhet i helse vurderes. 

Kommunen har en folkehelsekoordinator i 20 % stilling: Lisbeth Olsen

Besøksadresse: Rødsgata 36, Tjøme. Mobil: 97167219

 Nytt fra folkehelse:

forside - oversiktodokument folkehelse.PNG - Klikk for stort bilde

“Tjøme kommune har fått sitt første oversiktsdokument.

Kommunen har, gjennom sine virkemidler, ansvar for å fremme folkehelse hos innbyggerne. Folkehelseloven § 5 pålegger kommunene å ha nødvendig oversikt over innbyggernes helsetilstand med de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, for å kunne gjennomføre effektive tiltak i forhold til de folkehelseutfordringer som avdekkes. For å kunne gjøre noe med et problem, må en først forstå det. Det er derfor opplagt at det må være en nær sammenheng mellom faglig perspektiv og politikk.

Oversiktsdokumentet for Tjøme er et dokument som har i seg mange faktaopplysninger, men også trender en synes å se og derav mangler. Alle områder er ikke dekket, men likevel vil det være et nyttig og godt utgangspunkt for videre arbeid med dokumentasjon av forholdene på ulike områder og hva utfordringene i kommunen består av. I det videre samarbeid med Nøtterøy, inn mot Færder kommune fra 2018, vil et slikt dokument kunne gjøre arbeide med oversikt enklere og forhåpentligvis mer strategisk til det beste for innbyggerne. I Prosjektplan for omstilling og oppbygging av ny kommune heter det at det skal utarbeides et oversiktsdokument for folkehelse for Færder. Samordning av det som allerede foreligger i Nøtterøy og Tjøme kommune vil foregå høsten 2016. Det er satt en frist for dette nye dokumentet til februar 2017. Dokumentet skal utarbeides som grunnlag for arbeidet med planstrategi for Færder kommune. “

Oversiktsdokument/ Kunnskapsdokument:  LINK TIL DETTE (PDF, 3 MB)

Sist endret 02.10.2017

Se også

Login for redigering