Vannmåler

Montere vannmåler? - Klikk for stort bilde

Vannmåler i Tjøme kommune

Informasjon til abonnenter om regler for vannmålere i Tjøme kommune.

Hvem har vannmåler?
I Tjøme kommune skal alle næringseiendommer og offentlige bygg ha vannmåler installert.

Vannmåleren gir grunnlag for beregning av årsgebyr for vann og kloakk for eiendommen. Under finner du prislisten for "Årsgebyr for vann, kloakk, renovasjon etc."

For boligeiendommer og fritidseiendommer kreves det ikke vannmåler, men vannmålere kan installeres hvis ønskelig. Dette kan være lønnsomt, dersom vannforbruket på eiendommen er lite.

 Installering av vannmåler
Anskaffelse og vedlikehold av vannmåler bekostes av abonnenten. Generelt vil det lønne seg å installere vannmåler i store hus med få personer. Installasjon utføres av godkjent rørlegger, som sender søknad til kommunen før installering, samt ferdigmelding når installasjonen er utført.

Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.

Avlesning
Avlesning av vannmåleren utføres ved nyttår hvert år. Vannmålere på fritidseiendommer leses av når hytten stenges om høsten. Avlesningskort blir sendt ut i desember. Abonnenten leser selv av måleren og returnerer avlesningskortet innen gitt frist.

Vi oppfordrer abonnenter til å lese av vannmåleren flere ganger i året.  En eventuell vannlekkasje eller feil på måleren vil da kunne oppdages raskere.

Kontaktpersoner
Har du spørsmål om vannmålere, kan du kontakte Servicetorget i kommunen på tlf. 33 06 78 00.

Sist endret 26.04.2016

Se også

Priser/gebyrer (1)
Login for redigering