Brann og feiing

Utklipp | Fotograf: Ukjent
Feier fotograf Ukjent

Feiing i Tjøme kommune er et interkommunalt samarbeid mellom Tjøme og Nøtterøy kommune og utføres av VIB (Vestfold Interkommunale Brannvesen.

Feiing av pipeløp i heårsboliger er obligatorisk for helårboliger. Fritidseiendommer kan legges inn med gebyr dersom de ønsker det, og kan bestille tjenesten direkte fra VIB på tlf. 33 00 36 00.


Feiermester Mona Larsen kan kontaktes på tlf. 95 25 73 34.

Og husk at ovner bør feies jevnlig for for best mulig utnyttelse av brenselet og for å hindre unødig forurensning. Kun èn milimeter sot fører til varmetap og merforbruk av brensel.

Du kan også leie redningsvester på brannstasjonen på Nøtterøy.

Andre feietjenster 2014 Dette er tjenester du kan bestille hos feieren, men må betales selv. Årets aktuelle pris fås ved å ta kontakt med feievesenet (Vestfold interkommunale brannvesen)
Andre feietjenster 2014
TjenestePris u. mvaPris inkl. mva
Arbeidslønn, dagtid pr. time460,00575,00
Tilsyn av fyringsanlegg pr. skorsteinsløp880,001 100,00
Feiing av fyringsanlegg pr. skorsteinsløp500,00625,00
Feiing av fyrkjele mindre enn 50 KW500,00625,00
Videofilming av skorstein, timebasert460,00575,00
Fresing av skorstein timebasert460,00575,00
Røykgassanalyse av oljefyringsanlegg300,00375,00
Nødvendige materialer100,00125,00
Rapporter for eiendomsmeglere200,00250,00
Sist endret 10.07.2012

Se også

Hovedside (1)
Relaterte nettsteder (2)
Login for redigering