Kart og oppmåling

Teknikk og miljø utfører alle tjenester innenfor matrikkelloven og eierseksjonsloven som fradeling, oppmålingsforretninger, produksjon av matrikkelbrev, påvisning av grenser, adressering, grensejustering, seksjonering, og sammenføying av eiendommer.

Besøk på kontoret må avtales på forhånd.

Virksomheten utfører også oppgaver innenfor kartlegging og ajourhold av kartverket, samt produksjon av temakart og kartutsnitt til kunder etter behov. Tjenesteområdet er også fagansvarlig for kommunens geografiske informasjonstjenester (GIS).

For deler av tjenestene vil det bli innkrevd gebyr slik det framgår av kommunens gebyrregulativ for oppmåling jf. Matrikkelloven § 32.


Tjenesten gir råd og veiledning i forbindelse med de nevnte sakene. Dersom kunden ønsker det avholdes det avtalt konferanse med en av saksbehandlerne.

TJENESTER SOM KREVER SØKNAD

1. Opprettelse eller endring av matrikkelenhet
  • Klarleggning av eksistrende grense
  • Grensejustering
  • Seksjonering 
Dokumentasjon som kreves:
- Opprettelse eller endring av matrikkelenhet
Ferdig utfylt søknadsskjema, situasjonskart fra kommunen, nabovarlsing

- Grensepåvisning
Ferdig utfylt søknadssskjema og situasjonskart fra kommunen.

- Seksjonering
Ferdig utfylt begjæring om eierseksjonering med kartskisse, byggtegninger (plantegninger), vedtekt og kopi av firmaattest max 1 år gammel, i 3 tre- eksemplarer.

2. Adresse og stedsnavntildeling:
- Offisielle adresser/gatenavn, og matrikkeladresse
- Stedsnavn

Dokumentasjon som kreves:
- Skriftlig henvendelse med situasjonskart fra kommunen.
Sist endret 18.03.2013

Se også

Hovedside (1)
Priser/gebyrer (1)
Relaterte nettsteder (1)
Login for redigering