Grensepåvisning

Grensepunkt som er nøyaktig målt fra før, koordinater, kan påvises. oppmålingsforretning må avholdes.

Hjemmelshaver eller fester av eiendom som støter til aktuell grense kan ved skriftlig rekvisisjon rekvirere grensepåvisning. Dersom andre rekvirerer må det foreligge fullmakt fra hjemmelshaver eller fester.

Rekvisisjonsskjemaet skal være fylt ut og undertegnet. Kart som viser hvilke grensepunkter som ønskes påvist skal vedlegges. Kart og søknadsskjema kan lastes ned fra kommunens internettsider, eller bestilles på servicesenteret.

Gebyr for grensepåvisning beregnes etter regulativ for oppmålingsarbeider etter matrikkelloven.

Skjema Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 336 kB)

Spørsmål kan rettes til virksomhet Forvaltning tlf. 33 06 78 00.

Sist endret 18.03.2013

Se også

Hovedside (1)
Priser/gebyrer (1)
Login for redigering