Digitale kartdata

Kart på WEB er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Horten, Nøtterøy, Re, Andebu, Tjøme,Hof, Holmestrand og Tønsberg har gitt et nytt felles kartsystem. Her kan du lage situasjonkart selv, samt finne opplysninger om planer, flybilder og en mengde andre geografiske data. Link til kart på WEB finnes på forsiden.

Valg av Vestfoldkart starter forenklet versjon av kartportalen i verktøy Standard kart med mulighet for å bytte til Arealplaner, Plandialog.
Valg av Vestfoldkart avansert starter "fullskala" versjon av kartportalen i verktøy Standard kart med mulighet for å bytte til Arealplaner, Plandialog.

Funksjonsknappene er samlet på en rad. Etter bruk av tegneverktøy, knapp nr. 2 fra venstre, må knappen helt til venstre velges for å komme tilbake til knapperaden.

Karttype Adressekart er etablert. Denne er særlig egnet til å vise veinavn og adresser for større områder. Adressekart innholder mindre detaljer en vanlig grunnkart.

Eiendomskartverket (Matrikkelen) ajourføres fortløpende og inneholder blant annet alle grenser for eiendommene i kommunen.

Markslagskart (AR5) er oversikt over arealtilstand og arealkvalitet for jord- og skogbruksområdene og brukes mye i forvaltning av dette.

Ortofoto er foto fra fly eller satellitt fremstilt som kart. Brukes mye i presentasjoner.

Digitale kartdata kan bestilles og leveres kunde på flere ulike formater. Vi leverer grunnkart, eiendomsdata, markslagsdata og reguleringsplandata. Pris på digitale kartdata er regulert gjennom Geovekstsamarbeidet.

Data bestilles gjennom Infoland. Gå til infoland.no og følg instruksene her.

Saksbehandlingstid: Maks 5 dager.

Digitale kart er kart lagret i digital form tilpasset elektronisk databehandling.

Kommunen har gjennom samarbeid (GEOVEKST) kartlagt hele kommunen de siste årene. De digitale dataene er opprinnelig fra tidsrommet 2004.

Digitale kart kan bearbeides og presenteres til en mengde formål. Det mest brukte kartet er situasjonskart (FKB) i målestokk 1:1000 som benyttes blant annet ved byggesøknad, delingssøknad etc.

For visse type salg av data finnes gebyrregulativ. Kontakt servicetorget tlf. 33 06 78 00 for nærmere informasjon. For andre spørsmål kontakt virksomhet Miljø og teknikk tlf. 33 06 78 00. 

Sist endret 10.12.2012

Se også

Hovedside (1)
Priser/gebyrer (1)
Relaterte nettsteder (1)
Login for redigering