Adressetildeling

Ved å tildele adresser til boliger, hytter, bygg med kontor eller forretning eller andre plasser/bygg som har allmen interesse, gir vi innbyggerne og andre et viktig verktøy til raskt og enkelt finne den plass/bygg/person de søker.

Ved å gi entydige adresser kan en lettere fremskaffe data til administrativ bruk og planlegging. Entydige adresser gir også andre etater og foretak oversikt og mulighet til å registrere sine data med adressen som inngangsverdi.
Adressering skjer etter § 4-1 i Delingsloven (Matrikkellova § 21 når denne trer i kraft) med forskrifter, og etter Lov om stadnamn.
All adressering av nye bygninger er utført fortløpende etter hvert som de blir godkjent og behov for adresse melder seg.

Ved spørsmål kontakt virksomhet Miljø og teknikk tlf. 33 06 78 00.

Sist endret 11.03.2012

Se også

Hovedside (1)
Login for redigering