Gravetillatelse

Gravetillatelse

Det ma søkes om gravetillatelse ved all graving.

Kommunen gir gravetillatelse på grunnlag av utfylt gravemelding.

Tele- og strømleverandør må først kontrollere om det er kabler i grunnen før kommunen gir gravetillatelse.


Sist endret 24.04.2012

Se også

Tjeneste (2)
Login for redigering