Byggetiltak som ikke krever melding

Noen tiltak kan gjennomføres uten at du må sende inn søknad til kommunen. For tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling etter byggesaksforskrift om saksbehandling, har tiltakshaver ansvar for at tiltaket blir gjennomført i samsvar med de forskriftene eller i forhold til Plan- og bygningsloven og annet regelverk. En viktig forutsetning for unntak er at tiltaket ikke er til urimelig ulempe for omgivelsene og allmenne interesser. Det vil si at du selv må varsle naboene dine om planene.

Unntakene gjelder blant annet:

  • Mindre frittliggende bygning som dukkestue eller bod på inntil 15 m2 bruttoareal, med høyeste mønehøyde 3,0 m samt høyste gesimshøyde 2,5 m.
  • Terasse bygd som utegolv/platting på bakken, eller høyst 50 cm over terreng.
  • Støttemur med inntil 1,0 m høyde, og som ikke er nærmere nabogrensen enn 2,0 m
  • Støttemur med inntil 1,5 m høgde, og som ikkje er nærmerere nabogrensen enn 4,0 m.
  • Levegg eller skjermvegg med høgde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m.
  • Oppussing eller vedlikehold av fasader.

Se forskrift om byggesak til plan- og bygningsloven.
Sist endret 03.04.2012

Se også

Login for redigering