Biloppstillingsplass

Hvis du skal tilrettelegge eiendommen din med for eksempel en biloppstillingsplass eller annet som medfører terrenginngrep er dette søknadspliktig tiltak ifølge Plan- og bygningsloven.

Du SLIPPER å søke hvis:

  • Biloppstillingsplass er til eget bruk
  • Til oppstilling av landbruksmaskiner på landbrukseiendom
  • Forutsatt at tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. (For eksempel reguelringsplan/utnytteksesgrad)
Du må SØKE hvis inngrepet medfører:

  • Vesentlig terrengendring
  • Endring av eller ny avkjørsel til eiendom
  • Veianlegg
Sist endret 03.04.2012

Se også

Relaterte nettsteder (1)
Login for redigering