Bolig og eiendom

Bygging
Skal du f.eks. bygge garasje eller utvide huset ditt? Under dette temaet finner du svar på hvordan du går fram og hvilke regler som gjelder.

Eiendom
Kommunale tjenester knyttet til eiendom som f.eks. adressetildeling, deling av grunneiendom, renovasjon, tilknytning til vann- og kloakk.

Flytting
Informasjon om flytting og folkeregisteret finner du under dette temaet.

Kjøp og salg
Lenker til offentlig informasjon ved kjøp og salg av eiendom.

Leie og utleie
Utleie av kommunale boliger, leie av skolerom og bosetting av flyktninger er omtalt her.

Sist endret 13.03.2015

Se også

Login for redigering