Barn og familie

_____________________________________________________________________________________

Helsestasjon for barn     Helsestasjon for ungdom     Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

I denne kategorien finner du tjenester som Tjøme kommune har til barn og unge og deres familier.
Fra 1. januar 2014 har Nøtterøy og Tjøme kommune felles helsestasjon og barneverntjeneste. Barneverntjenesten kan veilede deg/dere ved behov for hjelp ved spørsmål om famile og samliv.

PPT er en rådgivende tjeneste som står til disposisjon for foreldre, barnehager, skoler, helsestasjon og barnevern. PPT gir råd og veiledning om organisering, innhold og omfang av tiltak.

 

10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet (PDF, 31 kB) (PDF, 31 kB)
 

For spørsmål om økonomiske rettigheter som f.eks. barnebidrag, barnetrygd, foreldrepenger, fødselspermisjon, kontantstøtte, omsorgspenger, omsorgspermisjon, stønad til enslig forsørger - ta kontakt med NAV.

 

Sist endret 01.11.2016

Se også

Login for redigering