Bålbrenning

Bålbrenning og bruk av engangsgrill er forbudt i skog og mark fra 15.april til 15.september. Etter brannloven at ingen skal drive med aktivitet som kan føre til ukontrollert brann, sier brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold Interkommunale Brannvesen.

Brannsjefen opplyser at det er tillatt å brenne kaffebål og benytte engangsgrill ved tilrettelagte bålplasser og i strandkanten ved kysten under følgende forutsetninger:

 • Den som tenner ild har det totale ansvaret og skal ha grunneiers tillatelse.
 • Slokkemidler som vannslange/bøtter bør være i umiddelbar nærhet.
 • Vindretning og styrke må vurderes.
 • Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr
 • Ikke bygg bålet for stort.
 • Det er forbudt å brenne bål på bart fjell.
 • Miljøfarlige og forurensende materialer er det ikke tillatt å brenne.
 • Sørg for at barn holder avstand og kle dem gjerne i naturstoffer som bomull og ull. Kunststoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme
 • Kommer bålet ut av kontroll ringer du brannvesenet på tlf: 110
 • Når bålet forlates skal det være fullstendig slokt.
 • Brannvesenet henstiller publikum til ikke å brenne bål etter mørkets frembrudd.
 • Brannsjefen kan på kort varsel forby bruk av åpen ild ved sterk tørke. Den enkelte har ansvar for å følge med om slikt forbud er gitt. Forbudet vil bli varslet i lokalmedia og www.vibr.no
Sist endret 03.05.2013

Se også

Artikkel (1)
Login for redigering