A-melding

A-meldingen sendes gjennom lønnssystem, regnskapsfører, eller direkte registrering i Altinn. Du skal sende inn a-meldingen senest den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser.

 

A-meldingen har erstattet følgende skjemaer/oppgaver:

  1. Lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1015)
  2. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (Skatteetatens RF-1037)
  3. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1025)
  4. Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.11)
  5. Oppgave til lønnsstatistikk (Statistisk sentralbyrå RA-0500)

 

Mer informasjon om a-melding finner du hos Altinn

 

 

Sist endret 02.09.2015

Se også

Login for redigering