Rådmannen

Christine Norum - Klikk for stort bildeChristine Norum

Tjøme er et godt sted å leve og bo. De fleste av oss finner arbeid innenfor max en halvtimes reise på Tjøme, Nøtterøy eller i Tønsberg. Barn og unge finner sine barnehage- og skoleplasser i nærområdet. Regionen har et rikt kultur- og fritidstilbud. Dette er et godt område å leve i.

Til Tjøme kommer svært mange besøkende. Noen eier sine egne hytter, men flere kommer som kortidsgjester på dagsturer eller benytter et av de mange overnattingstilbudene på øyene våre.

Til sammen er det usedvanelig mange som har et nært og godt forhold til Tjøme. Vi må stelle godt med Tjøme, Brøtsø, Hvasser og alle store og små øyer i skjærgården. Noen områder er ekstra godt tatt vare på med opprettelsen av Færder nasjonalpark.

Det er litt få innbyggere i kommunen og handlingsrommet for kommunestyret er ikke stort når de aller mest nødvendige tjenestene er gitt. Noe må vi få til sammen med nabokommunene for at tilbudene skal bli gode nok. Da bestemmer ikke kommunestyret alene over utformingen av tilbudene, men erfaringene har så langt vært gode. Vannforsyningen er sikret, brann- og redningsetaten er rakt på plass når de trengs, barnevernet profesjonaliseres og en rekke spesialiserte tilbud innenfor pleie- og omsorg ville ikke vært en mulighet for Tjømes innbyggere om det ikke hadde vært for ulike interkommunale samarbeid.

Godt samarbeid og fokus for barn og unge viser seg å bære frukter. Læringsresultatene blir bedre. Gode barnehager og skoler er kommunenes aller viktigste tiltak for å sikre levedyktige samfunn også i fremtiden. Det er ingen grunn til å frykte for at Tjømesamfunnet ikke skal være like godt å leve og bo i de neste 50 årene, uavhengig av om kommunestrukturene endres.

I september 2015 er det kommune- og fylkestingsvalg. Jeg ønsker alle lykke til og godt valg.

Christine Norum
Rådmann
Sist endret 11.03.2015
Login for redigering