Kirken i Tjøme kommune

Tjøme prestegjeld består av Hvasser og Tjøme menighet og Tjøme kirkelige fellesråd. Kirkevergen er daglig leder for fellesrådet.

Fellesrådet forvalter begge kirkene, kirkestuene, Gjervåg gravlund og kirkegårdene på Tjøme og Hvasser.

Kirken har nå en ny hjemmeside med en oppdatert kalender over gudstjenester og alt annet som skjer i regi av kirken.

Sist endret 25.10.2012

Se også

Login for redigering