Tjøme kommunale foreldreutvalg

 

Tjøme kommunale foreldreutvalg skal være et samarbeidsorgan bestående av representanter fra alle barnehager og skoler i kommunen. Utvalget skal ha som formål å

  • Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, barnehagene, skolen, andre virksomheter, de politiske organ i kommunen samt andre relevante samarbeidsparter
  • Være et høringsorgan og et rådgivende organ i forhold til kommunens administrasjon og politikere
  • Drive informasjonsarbeid, idéskapning og forebyggende arbeid
  • Bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid
  • Legge til rette for økt foreldreengasjement
  • Være en pådriver i saker som angår barn og unge fra 0-16 år 


"Vi vil med!" - barn og unge må involveres i kommunens og politikernes prosesser (PPSX, 252 kB)Presentasjon av Tjøme kommunale foreldreutvalg i Hovedutvalg for levekår 15.november 2012.


"Tjøme kan få det beste oppvekstmiljøet som finnes - i verden! Hvis vi vil."
Tjøme kommunale foreldreutvalg holdt innlegg på Eidene 1. juni 2011. Det var et dagsseminar om barns oppvekst på Tjøme. Innlegget finner du her. (PDF, 362 kB)

Tjøme kommunale foreldreutvalg
Tjøme kommunale foreldreutvalg
MedlemmerBarnehage/skoleE-post
Christine Gilboe-Caspersen, lederLeder chrigc@hotmail.no
Pål Kristen HansenPytteberget barnehagepal.hansen@telko.no
Tjøme barnehage
Randi Rygg LahtiTjøme barnehagerandimr@hotmail.com
Veronica JohnsenRandineborg barnehageverojohnsen@gmail.com
Kristine OttesenRandineborg barnehagekfo1983@gmail.com
Anette Abrahamsen SlemdalPytteberget barnehageaneabrah@online.no
Wenche Lise ThordockPytteberget barnehagewenchelisethodock@gmail.com
Helle Waberg StormboTjøme ungdomsskolestormbo@powermail.no
Jon T. MyhrenTjøme ungdomsskoleirenejontmyhren@powermail.no
Arne Magnus RingøenLindhøy skolearne.magnus.ringoen@edb.com
Jorid EidsmoLindhøy skolejorieid@hotmail.com

Sist endret 19.12.2013

Se også

Skolene på Tjøme (2)
Hovedside (1)
Priser/gebyrer (2)
Artikkel (1)
Barnehagene på Tjøme (2)
Login for redigering