Fritidskontakt

En fritidskontakt er lønnet av kommunen for å ha sosial kontakt med et annet menneske.

Friidskontaktordningen er en tjeneste til personer og familier som har behov for det på grunn av for eksempel funksjonshemming eller sosiale problemer. Alle som trenger personlig hjelp til å aktivisere seg på fritiden eller til å leve et sosialt liv kan få hjelp av en fritidskontakt.

Brukerens behov
Tjenesten er gratis, og du må henvende deg til Tjenestekontoret i Tjøme kommune for å søke. Det er brukerens egne behov som bestemmer hva dere skal gjøre sammen.

Fritidskontakten skal hjelpe brukeren til en meningsfull fritid, mestre hverdagen og oppnå kontakt med andre. Fritidskontakten er lønnet av kommunen. Ordningen kan blant annet dreie seg om faste fritidsaktiviteter, kino, konserter m.m. Den enkelte dekker egne utgifter ved fritidsaktivitetene selv om ordningen er fritatt for egenandel.

Ulike muligheter
Kommunen organiserer fritdskontakttjenestene på ulike måter. Noen bruker fritidskontakt, treningskontakt, tilrettelegger eller andre betegnelser på tjenesten. Tjenesten kan for eksempel videreutvikles i kommunen gjennom:

•Individuell fritidskontakt
•Deltakelse i en aktivitetsgruppe
•Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon
De som trenger fritidskontakt er ulike. Derfor må også fritidskontaktene være ulike.

Vil du bli fritidskontakt?
Nettstedet fritidmedmening.no er rettet mot alle som er, eller har lyst til å bli, støttekontakt. Her finner man informasjon, inspirasjon og ressurser til opplæring.

Ta kontakt med kommunen hvis du ønsker å bli fritidskontakt, vi har alltid et stort behov.
Søknadsskjema finner du til høyre på siden.

 

Sist endret 24.06.2014

Se også

Login for redigering